Zdecydujmy o przyszłości kraju

Każdy dom musi mieć mocny fundament. Ważne, abyśmy mogli decydować o przyszłości kraju w miejscu, w którym mieszkamy.

 

Podczas spotkania prezydentów, burmistrzów, wójtów i samorządowców z Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski, Stanisław Mazur - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Artur Kozioł - Burmistrz Wieliczki podkreślili, jakie ważne znaczenie ma samodzielność finansowa samorządów i wieloletnia perspektywa w planowaniu.

– W Polsce dojrzewa sytuacja, budzą się emocje, które część z Państwa dobrze pamięta. Z niepokojem obserwujemy bardzo silne centralistyczne zakusy rządu. Ostatnie 8 lat jego działań zastopowały budowę samorządu terytorialnego, to uosobienie ducha rzeczypospolitej, Polski prawdziwie samorządowej. Idea samorządnej Polski jest ideą żywą - jeśli ona nie znajdzie swoich orędowników, tych którzy poniosą ją do parlamentu, to proces demontażu samorządu terytorialnego będzie postępował – powiedział Stanisław Mazur.

– Zanim nadejdzie 15 października jesteśmy gotowi do podjęcia debaty z rządem i ze wszystkimi osobami, które znajdują się na listach PiS. Przygotowaliśmy program Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski i gotowi jesteśmy we wszystkich dziedzinach rozmawiać merytorycznie, tak aby mieszkańcy mogli usłyszeć, jakie rozwiązania naprawią sytuację w kraju. Przebywamy w Gdańsku – mieście wolności, a samorząd to również samodzielność i ta samodzielność jest podstawą naszego programu – zadeklarował Artur Kozioł.

comments powered by Disqus