Użytek ekologiczny „Dolina Wilgi”

Na wniosek Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła Rada Miejska w Wieliczce podjęła uchwałę o ustanowieniu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka użytku ekologicznego pn .„Dolina Wilgi”.

– To kolejny użytek ekologiczny w naszej Gminie, po czterech innych już ustanowionych, pod nazwą: Las Krzyszkowicki, użytek ekologiczny w Brzegach, użytek ekologiczny w Grabówkach, Las Winny w Dobranowicach. Ochrona środowiska to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów i jeden z elementów strategii zrównoważonego rozwoju – podkreślił Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

Użytek ekologiczny pod nazwą „Dolina Wilgi”, o powierzchni 56,39 ha, położony jest na obszarze miejscowości Golkowice, Grabówki, Podstolice, Janowice, Sygneczów i Koźmice Wielkie w gminie Wieliczka. Stanowi koryto rzeki Wilgi z przylegającymi zadrzewieniami oraz obszarami bezpośrednio przylegającymi do zadrzewionego koryta rzeki Wilgi.

Celem ustanowienia użytku jest ochrona mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania lub miejsc sezonowego przebywania jako dobra istotnego dla całej Gminy Wieliczka.

comments powered by Disqus