Małgorzata Wassermann proponuje dom dla seniorów na północnych krańcach miasta

Kompleks dawnego szpitala okulistycznego fot. Google Maps

W dawnym szpitalu okulistycznym w Witkowicach powinien powstać dom opieki dla seniorów – taką propozycję przedstawia kandydatka na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann. Środki na powstanie takiego ośrodka mogłyby pochodzić z trzech źródeł – budżetu miasta, budżetu państwa i środków unijnych.

Zgodnie z propozycją Małgorzaty Wassermann, w ośrodku tym seniorzy mieliby zapewnioną nie tylko podstawową dzienną opiekę i zajęcia, ale też rehabilitację czy pomoc ambulatoryjną. Dodatkowo 200 podopiecznych mogłoby tam przebywać na stałe, a nie tylko w trybie dziennym.

12-hektarowy teren w Witkowicach należy do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczelnia od 2006 roku starała się o zwrot majątku, wykorzystywanego na potrzeby szpitala okulistycznego. Ostatecznie szpital został przeniesiony w 2012 roku na Wzgórza Krzesławickie i od tego czasu objęty ochroną konserwatorską zespół budynków, wraz z parkiem, pozostaje niewykorzystywany. Wcześniejsze próby jego sprzedaży kończyły się niepowodzeniem.

– Teren ten był wyceniany na 40 milionów złotych. Myślę, że ze względu na brak chętnych i stan tego terenu oraz ze względu na przeznaczenie w planie miejscowym, ta cena jest możliwa do obniżenia – mówiła kandydatka podczas spotkania z dziennikarzami. Podkreśliła, że w związku z zapisami planu działki te nie są atrakcyjne dla deweloperów.

Różne źródła

W inwestycję miałoby być zaangażowane nie tylko miasto. Pomóc miałyby z jednej strony pieniądze z budżetu centralnego – podczas konferencji Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, zapewniała o rządowym wsparciu dla tego rodzaju inicjatyw. – Chcemy wprowadzić na terenie naszego kraju właśnie taką formę opieki nad seniorami, którzy wymagają wsparcia społecznego, ale też konkretnych działań zdrowotnych – zapewniała.

Z drugiej strony wsparciem miałyby być środki unijne będące w dyspozycji samorządu województwa. Radny miejski, a wkrótce radny sejmiku wojewódzkiego Tomasz Urynowicz przekonywał, że propozycja ta mogłaby uzyskać dofinansowanie nawet już w przyszłym roku i przedstawił kilka programów, w ramach których byłoby to możliwe.

Małgorzata Wassermann zapytana, czym nowy ośrodek miałby się różnić od placówek funkcjonujących w mieście do tej pory, zwróciła uwagę, że domy opieki społecznej są obecnie mocno przepełnione.

To druga propozycja Małgorzaty Wassermann dotycząca opieki nad seniorami. Kandydatka zapowiada też utworzenie domu pobytowego dla seniorów przy ulicy Kopernika, w budynkach po Szpitalu Uniwersyteckim.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały
comments powered by Disqus