Kandydatka Razem dla Krakowa podpisała „Krakowską Deklarację LGBT”

Daria Gosek-Popiołek fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Dokument przygotowany wspólnie ze stowarzyszeniem „Miłośc Nie Wyklucza” – organizacją działającą na rzecz osób nieheteronormatywnych przedstawia założenia polityki antydyskryminacyjnej,  KWW Razem dla Krakowa. Jednocześnie wzywa samorządowców do realizacji postulatów środowiska LGBT+ dotyczących równouprawnienia.

– W Krakowie mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób heteronienormatywnych, które przyjechały tu z mniejszych miast, licząc na lepsze warunki życia. Nie tylko nasze miasto, ale Polska w ogóle, jako drugi, najbardziej homofobiczny kraj w Unii Europejskiej, nie jest niestety spokojnym miejscem do życia dla osób LGBT+ – czytamy we wstępie deklaracji.

Hostel, pełnomocnik

Sygnatariusze deklaracji domagają się m.in. utworzenia miejskiego hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+ zmuszonych do opuszczenia domu ze względu na swoją orientację seksualną. – Osoby nieheteronormatywne i niebinarne są społecznością szczególnie narażoną na bezdomność. Działalność placówki powinna się opierać na trzech filarach: wsparcia samorządu – baza lokalowa, dofinansowanie ze środków publicznych, pracy organizacji pozarządowych oraz działalności non-profit mającej na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania bez względu na zmieniającą się sytuację polityczną – powiedziała Daria Gosek-Popiołek.

Kolejnym postulatem lewicowej kandydatki jest powołanie pełnomocnika ds. Równego traktowania i działającej przy nim Społecznej Rady Przeciwdziałania Dyskryminacji, będącej ciałem doradczym opiniującym m.in lokalne prawo pod kątem interesów grup nieuprzywilejowanych i kontrolującym inne jednostki samorządowe pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji. – Urząd ten musi posiadać solidne prerogatywy mocno osadzone w strukturze samorządu, dysponować budżetem umożliwiającym realne działanie oraz mieć wsparcie zespołu wykwalifikowanych pracowników delegowanych do tego zadania – przekonywała Gosek-Popiołek.

Edukacja, promocja

Zdaniem Razem i Miłość Nie Wyklucza konieczna jest również edukacja nauczycieli, mających być pierwszą tamą dla działań antydyskryminacyjnych w szkołach. – Wprowadzimy wieloletni program zwracający uwagę na bullying, czyli gnębienie przez rówieśników i nauczycieli w szkołach i rzetelną edukację antydyskryminacyjną dla uczniów oraz kadry nauczycielskiej, chcemy szkoły pozbawionej fałszywych i krzywdzących przekonań na temat osób LGBT+, a w zamian proponujemy rzetelną wiedzę. Chcemy aby w każdej szkole była przynajmniej jedna osoba przygotowana do pomocy uczniom LGBT+ – wyjaśniał przedstawiciel Miłość Nie Wyklucza.

Jednym z punktów deklaracji jest zwiększenie aktywności miasta na rzecz widoczności społeczności LGBT+. Sygnatariusze chcą, by Kraków objął patronatem np. Marsz Równości czy Manifę, a także udostępniał miejskie nośniki reklamowe np. „okrąglaki” pod plakaty informujące o kampaniach antydyskryminacyjnych.

Po przedstawieniu postulatów, sygnatariusze deklaracji wezwali do jej podpisania przedstawicieli pozostałych komitetów wyborczych, nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce.

comments powered by Disqus