Druga tura w Krakowie. Jedna karta, jeden głos

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

O godzinie 7 rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa. Głosować można do 21 w tych samych komisjach obwodowych co 21 października.

Każdy z wyborców, po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, otrzyma jedną kartę do głosowania, na której będą zamieszczone w kolejności alfabetycznej nazwiska dwóch kandydatów na urząd prezydenta miasta wyłonionych w pierwszej turze.

Aby oddać ważny głos, ależy postawić znak "X" w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. Państwowa Komisja Wyborcza przestrzega, aby nie zamazywać kratek i nic nie dopisywać, bowiem mogłoby to uniemożliwić komisji stwierdzenie ważności głosu.

W drugiej turze zwycięży ten kandydat, który otrzyma większą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeśli zdarzyłoby się, że uzyskali identyczny wynik, wówczas wygrywa ten, który w większej liczbie obwodów do głosowania otrzymał więcej głosów niż drugi kandydat.

 


comments powered by Disqus